Please Wait...

Please Wait...

About Us

about us

Trụ sở Trang Vàng USA toạ lạc tại số 11801 Westminster Ave. Garden Grove CA 92843. với sự lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam tại California và toàn Hoa Kỳ hiện nay và nhu cầu quảng cáo giải trí và mua bán online dành cho người Việt và nói tiếng Việt và tìm danh bạ các cơ sở Việt nhanh chóng và tiện dụng hữu hiệu. Chúng tôi cố gắng xây dựng một trang mạng và App trên smart phone dành cho người Việt và giữ gìn nét văn hoá Việt Nam ngày càng phong phú hơn.

Hãy kết nối miễn phí với chúng tôi để xây dựng thương hiệu cho cộng đồng và cho chính bạn.

Project Director

ken tran